Postup Spolupráce

Operativně – dle Vašich požadavků zajistíme pracovníky formou:

 • DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ

  Vyhledáme a vybereme pro Vás vhodné pracovníky (zahraniční i české) s odpovídajícími zkušenostmi. Dodáme Vám je formou dočasného přidělení na dobu až 12 měsíců. Tito pracovníci pracují podle Vašich interních směrnic, legislativně jsou ale zaměstnáni v naší agentuře. Veškeré starosti spojené s administrativou, s odvody mezd a třeba i často s náročným jednáním s úřady přebíráme na sebe. O své lidi se staráme v plném rozsahu (ubytování, doprava do práce, zálohy, lékařské prohlídky apod.)

 • OUTSOURCING

  V některých oborech přebíráme zakázky (např. ve stavebnictví, logistice, skladování apod.) s významným podílem ruční práce. Tato forma spolupráce se řídí dle pravidel Smlouvy o dílo a její plnění pro Vás zajistíme formou „subdodávky“ systémových celků, procesů a funkcí. Své smluvní závazky plníme v naší vlastní provozovně, nebo přímým pronájmem výrobních kapacit klienta a ručíme v plné míře za splnění nastavených cílů prostřednictvím pojištění odpovědnosti dle smluvních podmínek. Ousourcing je vhodný také např. i pro personalistiku a vedení mezd, IT procesy apod.

 • BRIGÁDY

  Zprostředkujeme Vám kvalifikované brigádníky na dočasné práce formou agenturního zaměstnání např. při sklizních úrody, úklidových pracích, na stavbách ale i do sféry pečovatelských služeb apod.

 • PŘIDĚLENÍ DO STAVU

  V případě, že se Vám někteří z našich pracovníků osvědčí a rádi byste jej měly ve svém stavu, připravíme vše potřebné při zachování úplné konfidenci. Tento program nazýváme „TRY & HIRE“ – je vhodný pro firmy, které výhledově hledají nové lidi do stavu, ale zákonná zkušební lhůta není pro dostatečné testování nového zaměstnance odpovídající. My Vám pracovníky dodáme „dočasným přidělením“ na předem dohodnutou dobu a po jejím uplynutí se sami rozhodnete, zda zaměstnance přijmete do stavu, či nikoli.